Biuletyn Informacji Publicznej
WBPP Poznań

 

 

 

 

 

 

 

Wielkopolskie Biuro
Planowania Przestrzennego

Dyrektor Biura: Marek Bryl

61-713 Poznań
Al. Niepodległości 18
budynek C, II piętro

tel. (061) 852-28-83
fax. (061) 852-32-46

e-mail: sekretariat@wbpp.poznan.pl
www: www.wbpp.poznan.pl

Schemat organizacyjny

Statut i Regulamin organizacyjny

Kodeks etyki

Sprawozdanie finansowe WBPP za 2018 rok:


Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian

Informacje dodatkowe

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego


Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego


Plan transportowy dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku


Komunikat o ogłoszeniu ustnego przetargu - licytacji:

Samochód osobowy (27.03.2017 r.)
Ogłoszenie wyników licytacji (12.04.2017 r.)

Oferty pracy:

1/2010 stanowisko urzędnicze - główny projektant w Zespole Polityki Regionalnej (06.01.2010 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

2/2010 stanowiska urzędnicze - asystenta projektanta (25.08.2010 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

3/2010 stanowiska urzędnicze - asystenta projektanta (25.08.2010 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

4/2010 stanowiska urzędnicze - projektanta (25.08.2010 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

5/2010 stanowiska urzędnicze - głównego projektanta (25.08.2010 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

6/2010 stanowiska urzędnicze - głównego projektanta (25.08.2010 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

1/2012 stanowisko urzędnicze - asystent projektanta (19.04.2012 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

1/2014 dwa stanowiska urzędnicze - asystent ds. grafiki (13.10.2014 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

1/2015 stanowisko urzędnicze - asystent projektanta w Zespole Polityki Przestrzennej (18.03.2015 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

2/2015 stanowisko urzędnicze - asystent projektanta w Pracowni Opracowań Specjalistycznych (18.03.2015 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

3/2015 stanowisko urzędnicze - asystent projektanta w Pracowni Planu Województwa (18.03.2015 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

1/2016 stanowisko urzędnicze - asystent projektanta (12.02.2016 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

2/2016 stanowisko urzędnicze - główny projektant (12.02.2016 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

3/2016 stanowisko urzędnicze - główny specjalista (12.02.2016 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

4/2016 stanowisko urzędnicze - asystent ds. grafiki (7.06.2016 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

1/2017 stanowisko urzędnicze - starszy projektant (31.01.2017 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

2/2017 stanowisko urzędnicze - asystent projektanta (8.08.2017 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

3/2017 stanowisko urzędnicze - projektant (20.11.2017 r.)

Wyniki naboru

4/2017 stanowisko urzędnicze - projektant (20.11.2017 r.)

Wyniki naboru

5/2017 stanowisko urzędnicze - księgowy (20.11.2017 r.)

Wyniki naboru

6/2017 stanowisko urzędnicze - starszy księgowy (20.11.2017 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

1/2018 stanowisko urzędnicze - księgowy (5.03.2018 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

2/2018 stanowisko urzędnicze - asystent (5.03.2018 r.)

Wyniki naboru

3/2018 stanowisko urzędnicze - starszy asystent (5.03.2018 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

4/2018 stanowisko urzędnicze - asystent ds. grafiki (10.09.2018 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

5/2018 stanowisko urzędnicze - asystent projektanta (10.09.2018 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

6/2018 stanowisko urzędnicze - asystent projektanta (10.09.2018 r.)

Wyniki naboru

1/2019 stanowisko urzędnicze - asystent projektanta (12.02.2019 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

2/2019 stanowisko urzędnicze - starszy asystent projektanta (12.02.2019 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru

3/2019 stanowisko urzędnicze - asystent ds. grafiki (12.02.2019 r.)

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Wyniki naboru