GDZIE KOŃCZY SIĘ MIASTO?
20.05.2013.
 „Gdzie kończy się miasto? Planowanie przestrzenne na terenach podmiejskich” – to temat konferencji organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Platformą Podmiejskich Regionów Europejskich „PURPLE”, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego.
Konferencja umożliwi, w międzynarodowym gronie ekspertów, wymianę doświadczeń i poglądów dotyczących rozwoju terenów podmiejskich. Specyfika występujących tam problemów i zjawisk jest charakterystyczna dla wielu europejskich regionów, w tym także Wielkopolski.
Prowadzone od wielu lat w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego badania i prace projektowe, dotyczące obszarów podmiejskich, stanowić będą podstawę dyskusji na temat kreowania i realizowania polityki przestrzennej, jako jednego z 3 filarów programowania rozwoju.
Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego jest współorganizatorem tego wydarzenia.
Zmieniony ( 11.06.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »