PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
27.09.2013.
 „Zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania uwag i wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa wielkopolskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Plan ten ma na celu wypracowanie, spójnego i użytecznego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego, programu rozwoju publicznego transportu zbiorowego w perspektywie najbliższych 10 lat.

Uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu należy składać w sposób określony w ustawie, w terminie od 01.10.2013 do 31.10.2013 roku w sekretariacie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu. (al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań tel. (061) 852-28-83, fax. (061) 852-32-46, email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Zmieniony ( 27.09.2013. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »