POTENCJAŁ ROZWOJOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
08.10.2014.
 „W dniu 8 października 2014 r., w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, w godzinach 9.30 - 14.30 odbyła się konferencja pt. POTENCJAŁ ROZWOJOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Organizatorami wydarzenia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (WBPP). Konferencję otworzył i słowo wstępne wygłosił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak.

Gościem Specjalnym konferencji był Pan Chi-Young Chen, Dyrektor Działu Gospodarczego Przedstawicielstwa Tajwanu w Polsce. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na wysoki potencjał rozwoju współpracy pomiędzy województwem wielkopolskim i Tajwanem.

Ogólna tematyka konferencji, związana z rozwojem Wielkopolski – regionem o wysokich i zróżnicowanych możliwościach, dotyczyła następujących zagadnień:

  • potencjałów rozwojowych określonych w „Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”,
  • konkurencyjności i tradycji wielkopolskiego rolnictwa na tle walorów środowiskowych,
  • potencjału tkwiącego w ośrodkach wzrostu na przykładzie Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - regionalnego bieguna wzrostu,
  • walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego stanowiących potencjał dla rozwoju turystyki,
  • uwarunkowań dla rozwoju energetyki odnawialnej w Wielkopolsce,
  • instrumentów monitorowania polityk publicznych w obszarze miast na przykładzie działalności Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (WROT).
Konferencja umożliwiła wymianę poglądów i doświadczeń na temat rozwoju regionalnego w szerokim spektrum zagadnień oraz przyczyniła się do zacieśnienia współpracy w regionie.
Zmieniony ( 14.10.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »