PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
18.02.2015.
 „Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zostanie udostępniony od dnia 18 lutego 2015 r. do dnia 20 marca 2015 r. w siedzibie Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ul. Przemysłowa 46 oraz na stronie internetowej www.bip.umww.pl w zakładce OGŁOSZENIA.

Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Transportu UMWW (ul. Przemysłowa 46, 61-541 Poznań) lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w terminie do dnia 20 marca 2015 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Zmieniony ( 18.02.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »