ZASADY I KRYTERIA WYZNACZANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH
08.05.2015.
 „Zasady i kryteria wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim” to dokument wdrożeniowy zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Przygotowany został przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zapisana w Strategii zasada terytorializacji celów szczegółowych, do czasu aktualizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, zostaje wprowadzona do systemu narzędzi prowadzenia polityki rozwoju regionu poprzez zasady i kryteria wskazane w poniższym opracowaniu.

Przyjęte kryteria, zgodnie z uchwałą nr 478/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 30 kwietnia 2015 r., stały się podstawą dla delimitacji obszarów funkcjonalnych w województwie i ich okresowej aktualizacji. Efektem wdrożenia zasad i kryteriów będzie terytorializacja adekwatna dla aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz jego wewnętrznego zróżnicowania. Mozaika wielokrotnie nakładających się obszarów funkcjonalnych w poszczególnych częściach regionu pozwala na dokładne i skuteczne adresowanie odpowiednich działań i narzędzi finansowych dla wsparcia rozwoju Wielkopolski.

Wskazania przestrzenne zawarte w dokumencie nie mają charakteru wykluczającego jednostek samorządu lokalnego z udziału w realizacji zapisów strategii. Określa to rolę poniższego dokumentu jako opracowania pomocniczego, z którego wywodzić należy przesłanki dla terytorializacji działań samorządu województwa.

Dokument znajduje się w dziale OPRACOWANIA. Zapraszamy do lektury.
Zmieniony ( 12.05.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »