WOJEWÓDZKA KOMISJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA
25.11.2015.
 Na mocy Zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 45/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., ustalony został nowy regulamin pracy Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz powołany nowy skład osobowy. W skład Komisji zasiedli znamienici przedstawiciele środowisk naukowych, stowarzyszeń branżowych, samorządów zawodowych. Są to: prof. UAM dr hab. Andrzej Macias, prof. zw. dr hab. Jan Przybyłek (UAM), prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (UAM), Bogdan Bresch (SITK RP), Elżbieta Janus (MPU), Jan Kłysz (Starostwo Powiatowe w Kaliszu), Teresa Palacz (Poznański Ośrodek Narodowego Instytutu Dziedzictwa), Stefan Wojciechowski (SARP Oddział Poznań), Iwona Ludwiczak (TUP Oddział Poznań) oraz fachowcy i specjaliści w dziedzinie planowania przestrzennego: Tomira Łęska – Oleszak, Maria Mielcarek – Cielewicz i Stefan Dutkowiak.

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna stanowi organ doradczy Marszałka i powoływana jest na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komisja, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego województwa wielkopolskiego, opiniuje projekty związane z zagospodarowaniem przestrzennym województwa wielkopolskiego oraz inne projekty zgłoszone przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Zarządzenie nr 45/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie powołania WKUA

Skład osobowy WKUA

Regulamin pracy WKUA>

Zmieniony ( 01.12.2015. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »