OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE DLA WOJ. WIELKOPOLSKIEGO
03.10.2016.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu prezentuje publikację pt. „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa wielkopolskiego” zrealizowaną we współpracy z „Bogucki Wydawnictwo Naukowe”.
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa wielkopolskiego to kompendium wiedzy na temat środowiska i jego poszczególnych komponentów, przygotowane na potrzeby planowania przestrzennego. Stanowi ono niezbędny punkt wyjścia do sporządzenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego” oraz innych dokumentów realizowanych na szczeblu regionalnym. Pełna wiedza o środowisku, jego zasobach przyrodniczych i kulturowych pozwala na podjęcie działań na rzecz zachowania jego walorów i utrzymania równowagi przyrodniczej, a także ustalenia zasad racjonalnej gospodarki zasobami środowiska.

Autorzy publikacji wyrażają nadzieję, że okaże się ona przydatna dla szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza dla przedstawicieli świata nauki, planistów przestrzennych, jak i dla społeczności lokalnych, które wykazują coraz większe zainteresowanie dbałością o środowisko oraz współuczestnictwem w procesach planistycznych zachodzących w miejscu ich zamieszkania. Zawarte w publikacji treści mogą być również przyczynkiem do dalszych badań i analiz, stanowić materiał źródłowy dla ocen i prognoz oddziaływania na środowisko oraz prac planistycznych wykonywanych w skali lokalnej. To, w jaki sposób zmieniamy i kształtujemy środowisko naturalne dziś, ma znaczący wpływ na życie kolejnych pokoleń. Zapraszamy do lektury w dziale OPRACOWANIA.
Zmieniony ( 05.10.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »