Przetarg nieograniczony pn. dostawa urządzeń komputerowych oraz oprogramowania - 4.11.2016
04.11.2016.

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa urządzeń komputerowych oraz oprogramowania dla Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego Poznaniu w następujących częściach:
1. Dostawa urządzeń komputerowych oraz oprogramowania.
2. Dostawa oprogramowania specjalistyczne typ A
3. Dostawa oprogramowania specjalistyczne typ B

Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz

SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 1

Nr 1A – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dot. spełniania warunków w postępowaniu - pobierz
Nr 1B – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy - pobierz
Nr 1C – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - pobierz

UWAGA: Wykonawca składa powyższy dokument w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej (art. 86 ust.5 ustawy);

Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) w tym:

2.1 – SOPZ dla części 1 zamówienia - pobierz
2.2 – SOPZ dla części 2 zamówienia - pobierz
2.3 – SOPZ dla części 3 zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy dla części 1, 2, 3 zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 4 – Wykaz głównych dostaw, w tym:

4.1 – Wykaz głównych dostaw dla części 1 zamówienia - pobierz
4.2 – Wykaz głównych dostaw dla części 2 zamówienia - pobierz
4.3 – Wykaz głównych dostaw dla części 3 zamówienia - pobierz

Załącznik Nr 5 – Istotne dla stron postanowienia umowy - pobierz , w tym:

5.1 – Istotne dla stron postanowienia umowy dla części 1 zamówienia - pobierz
5.2 – Istotne dla stron postanowienia umowy dla części 2 zamówienia - pobierz
5.3 – Istotne dla stron postanowienia umowy dla części 3 zamówienia - pobierz


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznań, 8 listopada 2016 r.

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - pobierz


Poznań, 10 listopada 2016 r.

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 5.3 do SIWZ istotne postanowienia umowy cz.3 po zmianach - pobierz


Poznań, 14 listopada 2016 r.

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ - pobierz

Zmodyfikowany załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) - załącznik nr 2.1.1 - pobierz

Ogłoszenie o zamówieniu (zmiana terminu składania ofert) - pobierz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznań, 15 listopada 2016 r.

Informacja z otwarcia ofert - pobierz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poznań, 21 listopada 2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 zamówienia - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 zamówienia - pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3 zamówienia - pobierz

Zmieniony ( 21.11.2016. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »