AUDYT KRAJOBRAZOWY DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
13.03.2017.
 Na mocy uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1575/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego zostało zobligowane do wykonania tego opracowania.
W prasie regionalnej zamieszczone zostało obwieszczenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w którym zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego.

Audyt krajobrazowy to dokument, który jest sporządzany przez zarząd województwa, nie rzadziej niż raz na 20 lat i obejmuje obszar całego województwa. Jego celem jest identyfikacja krajobrazów (w tym także krajobrazów priorytetowych) występujących na całym obszarze województwa, określenie ich cech charakterystycznych oraz ocena ich wartości. W audycie wskazuje się również lokalizację i granice parków kulturowych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Ponadto należy zamieścić istniejące i proponowane obiekty oraz obszary znajdujące się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO i obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO. Co ważne, omawiany dokument powinien zawierać rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie obszarów lub obiektów chronionych, wymienionych powyżej. Audyt krajobrazowy powinien uwzględniać również lokalne formy architektoniczne wyróżnione w obrębie krajobrazów priorytetowych. Szczegółowy zakres i metodologia audytu krajobrazowego, a także klasyfikacja krajobrazów, sposób oceny ich wartości o zasady wyznaczania krajobrazów priorytetowych zostaną określone w odpowiednim rozporządzeniu wykonawczym. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych jest przygotowany, a obecnie trwa procedura opiniowania, uzgadniania i konsultacji publicznych.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Zmieniony ( 13.03.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »