KONFERENCJA: "ŚWIADCZENIA EKOSYSTEMÓW W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM"
30.03.2017.
 Tematyka świadczeń ekosystemów (usług ekosystemowych) coraz śmielej wkracza w praktykę zarządzania środowiskiem, planowania przestrzennego i ochrony przyrody. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie sfery politycznej tym zagadnieniem. Przy Komisji Europejskiej działa Grupa Robocza ds. Rozpoznania i Oceny Ekosystemów i ich Świadczeń, a w Polsce na poziomie ogólnokrajowym zrealizowano dwa duże projekty pod auspicjami Ministerstwa Środowiska.

13 czerwca 2017 r. odbędzie się konferencja, będąca okazją do zapoznania się z tym nowym podejściem, w którym argumentację za ochroną środowiska wyrażoną sformułowaniem "przyroda ważna sama w sobie" zastępuje się prezentowaniem konkretnych korzyści dla człowieka wynikających z funkcjonowania ekosystemów.

W czasie konferencji przedstawione zostaną kierunki prac badawczo-aplikacyjnych nt. świadczeń ekosystemów w Unii Europejskiej oraz aktualny stan rozpoznania i oceny ekosystemów i ich świadczeń w Polsce. Spotkanie stanowić będzie okazję do dyskusji nad możliwościami wykorzystania dotychczasowych ustaleń na poziomie regionalnym i lokalnym, co pozwoli przygotować się do praktycznego uwzględnienia pożytków dostarczanych społecznościom przez układy przyrodnicze.

Program i szczegóły konferencji.

Zmieniony ( 30.03.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »