OPINIOWANIE I UZGADNIANIE PROJEKTU PZPWW WIELKOPOLSKA 2020+
31.05.2017.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu informuje, że w dniu 31 maja 2017 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), skierował do zaopiniowania i uzgodnienia przez właściwe organy i instytucje projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania oraz prognozę oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowy projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem https://bip.umww.pl w zakładce „Ogłoszenia” lub bezpośrednio w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu, al. Niepodległości 18, 60-713 Poznań (budynek C, II piętro, pokój 205) w godzinach urzędowania.

Ponadto projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w trakcie którego możliwe będzie składanie uwag przez wszystkie zainteresowane strony. O terminie wyłożenia Marszałek Województwa Wielkopolskiego poinformuje poprzez obwieszczenie.

Osoby wyznaczone do kontaktu:

1) Pan Tomasz Kuźniar, tel. 61 854 13 14, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w sprawach dotyczących projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+

2) Pani Jowita Maćkowiak, tel. 61 854 13 18, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w sprawach dotyczących projektu Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania

3) Pani Ewa Arabas-Piotrowska, tel. 61 854 12 87, e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w sprawach dotyczących prognozy oddziaływania na środowisko

Zmieniony ( 09.06.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »