POTENCJAŁ I AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W WLKP
28.06.2017.
 Przedmiotem opracowania wykonanego w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu w 2016 r. była próba oceny potencjału i aktywności inwestycyjnej gmin Wielkopolski, a także zbadanie czynników wpływających na rozwój gospodarczy JST z uwzględnieniem ich zróżnicowania przestrzennego. W opracowaniu zastosowano innowacyjne metody badawcze, które w sposób obiektywny umożliwiły przeanalizowanie zjawisk i zachodzących procesów, m.in. interpretacji wyników dokonano przy pomocy tzw. magicznego kwadrantu Gartnera.

Celem analizy było także sprawdzenie czy i jak zmieniał się potencjał gmin w latach 2004-2014, w relacji do uwarunkowań przestrzennych i ekonomicznych. Wybrano 30 wskaźników charakteryzujących potencjał i aktywność inwestycyjną gmin, które zobrazowały rozwój społeczno-gospodarczy oraz umożliwiły ocenę realizacji zadań przez samorządy. Interpretację przestrzenną wyników zaprezentowano w postaci kartogramów, które potwierdziły obserwowane od kilku lat zjawisko pogłębiającej się polaryzacji rozwoju Wielkopolski.

Potencjał i aktywność inwestycyjna gmin w Wielkopolsce.

Zmieniony ( 28.06.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »