AUDYT KRAJOBRAZOWY DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
23.04.2018.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w 2017 roku formalnie rozpoczęło prace nad sporządzeniem audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego na mocy uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1575/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. Została również powołana Rada Naukowa Audytu Krajobrazowego dla Województwa Wielkopolskiego, która pełni rolę ciała doradczo-konsultacyjnego na wszystkich etapach sporządzania dokumentu.

W roku 2017 prace nad audytem związane były przede wszystkim ze zgromadzeniem niezbędnych danych krajobrazowych, elementów przyrodniczych i kulturowych. Przy współpracy z Zakładem Ekologii Krajobrazu w Instytucie Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyznaczono granice mikroregionów fizyczno-geograficznych. Przeprowadzono również analizę miast wyznaczając granicę krajobrazów zewnętrznych – „landscape” i krajobrazów wewnętrznych – „townscape”. We wrześniu 2017 roku odbyły się warsztaty krajobrazowe, których celem była dyskusja i testowanie zakresu, metodyki i oceny krajobrazów. W ramach warsztatów poznano zróżnicowanie krajobrazów w południowej części województwa, m.in. krajobrazy Wzgórz Ostrzeszowskich, Doliny Baryczy, Stawów Milickich oraz cenne obiekty dziedzictwa kulturowego. Obecnie w Biurze trwają prace nad delimitacją krajobrazów wiejskich. W bieżącym roku założono identyfikację wszystkich krajobrazów na terenie województwa wraz z ich szczegółową charakterystyką.

Zmieniony ( 04.05.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »