WIELKOPOLSKA W KORYTARZACH TEN-T
24.04.2018.
 W dniach 28-29 listopada 2017 r. w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego Komisji Europejskiej ds. transportowych węzłów miejskich, regionów i makroregionów w kontekście Korytarzy Transportowych TEN-T Bałtyk-Adriatyk i Morze Północne-Bałtyk. WBPP sporządziło biuletyn informacyjny pod tytułem „Wielkopolska w korytarzach TEN-T” przedstawiający kluczową rolę Wielkopolski i miasta Poznania w funkcjonowaniu Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T oraz kompleksową informację o elementach infrastruktury transportowej województwa objętych siecią TEN-T, a także o zakończonych, wykonywanych i planowanych inwestycjach zwiększających przepustowość sieci oraz dostępność komunikacyjną Wielkopolski.

"Wielkopolska w korytarzach TEN-T" - wersja w języku polskim

"Wielkopolska in the TEN-T Corrdiors" - wersja w języku angielskim

Zmieniony ( 04.05.2018. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »