EUROPEJSKA SIEĆ REGIONÓW PODMIEJSKICH PURPLE
05.04.2019.
 Samorządowcy podpisali Kartę regionów podmiejskich.

Europejska Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE została założona w 2004 roku. W jej skład wchodzi obecnie 9 regionów: Brandenburgia, Flandria, Frankfurt nad Menem, Mazowsze, MHAL (Maastricht/Heerlen, Hasselt, Aachen, and Liège), Południowo-Wschodnia Anglia, Południowe Morawy, West Midlands oraz Wielkopolska.

W dniach 25-26 marca 2019 r. przedstawiciel Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu brał udział w dwudniowym posiedzeniu grupy roboczej PURPLE w Brukseli. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z transportem podmiejskim, przewodniczył jej Sekretarz Generalny Sieci, Pan Vincent O'Connell. Spotkanie rozpoczął reprezentant Południowych Moraw, w posiedzeniu uczestniczyli także, poza Wielkopolską, delegaci Brandenburgii i Frankfurtu nad Menem. Wielkopolska przedstawiła krótką prezentację dotyczącą pasażerskich przewozów kolejowych w naszym regionie, których organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o, POLREGIO). Uwagę uczestników grupy roboczej zwróciła Poznańska Kolej Metropolitalnej (PKM), jako jedno z największych tego typu przedsięwzięć w Polsce, a także inicjatywa zintegrowanego biletu Bus-Tramwaj-Kolej, funkcjonującego na naszym obszarze od 2012 roku.

Podczas dyskusji podkreślono również, że w dniu 25 marca 2019 r. podczas Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, został uchwalony Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. To ważny dokument Samorządu Województwa Wielkopolskiego określający politykę przestrzenną w granicach administracyjnych regionu, w tym miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. W dokumencie określono m.in. podstawowe kierunki rozwoju komunikacji zbiorowej w naszym województwie, w tym w szczególności strefy funkcjonowania komunikacji zbiorowej, czy hierarchię węzłów przesiadkowych na terenach podmiejskich, co było szczególnie istotne dla tematyki spotkania Sieci PURPLE.

Europejska Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE, chcąc w przyszłości wzmocnić swoje powiązania z władzami lokalnymi, organizacjami zainteresowanymi zagadnieniami podmiejskimi, wystąpiła do swoich członków o podpisanie, we własnych regionach, Karty regionów podmiejskich (deklaracji), wspierającej działania Sieci PURPLE. Sygnatariusze tej deklaracji to przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacje pozarządowe, uniwersytety i ośrodki badawcze, lokalne partnerstwa i inicjatywy, a także osoby fizyczne. Wielkopolska przekazała władzom Sieci PURPLE kilkadziesiąt podpisanych Kart (miasta i gminy podmiejskie województwa wielkopolskiego), zastrzegając, że deklaracje te są wyrazem poparcia dla działalności prowadzonej przez Europejską Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE i nie nakładają na jednostki samorządu terytorialnego żadnych zobowiązań.

Posiedzenie grupy roboczej Sieci PURPLE w Brukseli zakończono sformułowaniem końcowych wniosków i rekomendacji dotyczących planowanego w dniach 28-28 maja 2019 r. w Poczdamie/Brandenburgia, oficjalnego Zgromadzenia Ogólnego Sieci PURPLE.

"Karta regionów podmiejskich" - wersja w języku polskim

"The Peri-Urban Charter" - wersja w języku angielskim

Zmieniony ( 05.04.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »