PZPWW - Wielkopolska 2020+ wraz z PZPPOM
13.06.2019.
 W dniu 25 marca 2019 r. Uchwałą Nr V/70/19, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego jest najważniejszym dokumentem Samorządu Województwa Wielkopolskiego określającym politykę przestrzenną w granicach administracyjnych regionu, w tym dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. Plan określa model rozwoju przestrzennego, cele polityki przestrzennej i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a także zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych.

Uchwała Nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania - pobierz

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+

Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania. Poznański Obszar Metropolitalny

 • Tekst - pobierz
 • Kształtowanie zielonego pierścienia metropolii - pobierz
 • Kształtowanie spójnego systemu przyrodniczego - pobierz
 • Rozwój efektywnego systemu komunikacyjnego - pobierz
 • Zintegrowany system transportu zbiorowego - pobierz
 • Obszary ograniczeń dla rozwoju struktur osadniczych - pobierz
 • Obszary wyłączone z rozwoju struktur osadniczych - pobierz
 • Rozwój efektywnych struktur osadniczych - pobierz

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

 • Prognoza oddziaływania na środowisko - pobierz
 • Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - pobierz
 • Uzasadnienie do przyjętego dokumentu - pobierz
Zmieniony ( 13.06.2019. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »