RAPORT O STANIE ZAGOSPODAROWANIA I ROZWOJU WOJ. WIELKOPOLSKIEGO
23.01.2020.
 RAPORT O STANIE ZAGOSPODAROWANIA I ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2019 jest kontynuacją opracowań sporządzonych w latach 2006, 2001 i 2014 w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu.
Okresowy monitoring zachodzących zmian jest podstawą prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej i ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji związanych z dalszym rozwojem regionu. Kompleksowa wiedza o stanie zagospodarowania przestrzeni i gospodarce województwa stanowi także podstawę optymalnego zarządzania środkami publicznymi, w tym m.in. funduszami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W RAPORCIE przestawiono w sposób syntetyczny najważniejsze elementy składające się na obraz województwa wielkopolskiego uwzględniając zróżnicowanie wewnątrzregionalne oraz oceniając ich atrakcyjność na tle kraju. Obecna edycja obejmuje lata 2013-2017 i wzbogacona została o tematykę związaną z rewitalizacją.

Pobierz raport o stanie zagospodarowania i rozwoju województwa wielkopolskiego.

Zmieniony ( 23.01.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »