STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - PLAN TRANSPORTOWY
17.12.2020.
 Na mocy uchwały nr XXIV/451/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2020r. przyjęta została Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Dokument określa cele, priorytety i działania w obszarze transportu kolejowego do realizacji w latach 2021-2030, przy wykorzystaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz określa zasady, które obiektywizują i wspomagają proces decyzyjny w zakresie wskazywania potrzeb inwestycji transportowych w Wielkopolsce. Jest to aktualizacja dokumentu, przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 2015 r.Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu zrealizowało, w pełnym zakresie, strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko zapisów Aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest postępowaniem, które przeprowadza się dla określonych rodzajów dokumentów, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji albo inne podmioty wykonujące funkcje publiczne. Biuro przeprowadziło także wymagane, w ramach oceny oddziaływania na środowisko, konsultacje społeczne oraz procedurę opiniowania. Aktualizacja Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uzyskały pozytywne opinie Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Zmieniony ( 18.12.2020. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »