POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY
10.03.2008.
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła pojęcie obszaru metropolitalnego. Zgodnie z ustawą jest to obszar wielkiego miasta i funkcjonalnie z nim powiązanego bezpośredniego otoczenia. Dla obszaru metropolitalnego sporządza się plan zagospodarowania obszaru metropolitalnego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W związku z przystąpieniem do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego zaistniała potrzeba wyznaczenia granic obszaru metropolitalnego. W 2006 r. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu podjęło prace nad delimitacją Poznańskiego Obszaru metropolitalnego. W dziale opracowania znajduje się synteza delimitacji POM pozwalająca zapoznać się z przyjętymi zasadami i kryteriami, na podstawie, których wyznaczono granicę obszaru metropolitalnego.
Zmieniony ( 29.04.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »