ERASMUS MUNDUS
02.07.2008.
 W dniu 26.06.2008r. w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu odbyło się spotkanie pracowników biura ze studentami programu Erasmus Mundus. Seminarium to stanowiło element cyklicznych wizyt składanych w WBPP w Poznaniu w ramach tego samego programu już od trzech lat. Tegorocznymi uczestnikami spotkania była czterdziestoosobowa grupa studentów pochodzących z Australii, Bangladeszu, Brazylii, Chin, Etiopii, Ghany, Indii, Indonezji, Iraku, Iranu, Irlandii, Jemenu, Kenii, Malezji, Meksyku, Zimbabwe. Na zaplanowane spotkanie grupa przybyła wraz z opiekunką (panią prof. dr hab. Katarzyną Dąbrowską – Zielińską - krajowym koordynatorem programu Erasmus Mundus z Uniwersytetu Warszawskiego) oraz z tłumaczką. Podczas spotkania pracownicy WBPP przedstawili ogólne informacje dotyczące obecnie obowiązującego oraz przygotowanego projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Istotnym aspektem prezentacji były procedury prawne związane z tym dokumentem. Charakterystyce poddano wybrane komponenty środowiska przyrodniczego województwa wielkopolskiego uwzględniane w opracowaniach planistycznych oraz omówiono niektóre zasady ochrony środowiska przyrodniczego, zgodne z dyrektywami unijnymi. Przedstawiono również wybrane zagadnienia dotyczące rolnictwa w Wielkopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z działalnością rolniczą po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wszystkie informacje przedstawiane były w formie prezentacji multimedialnych w języku polskim i angielskim oraz na planszach tematycznych w skali 1: 200 000.
Dzięki zorganizowanemu seminarium przekazano studentom wiedzę teoretyczną, połączoną z praktycznymi umiejętnościami w zakresie planowania przestrzennego na poziomie regionalnym. Atutem wizyty była wymiana doświadczeń międzynarodowych (na gruncie przepisów prawnych, problemów środowiskowych, systemów informacji geograficznej GIS). Żywa dyskusja kończąca spotkanie pozwoliła na pogłębienie dotychczasowego dialogu oraz umożliwiła lepsze zrozumienie innych narodów i kultur.
Zmieniony ( 02.07.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »