POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY - TABELA I ANKIETA
02.09.2008.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, zgodnie z art.39 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz Uchwałą Nr XXV/405/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2004 r. prowadzi prace planistyczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Obecnie trwają prace analityczne dotyczące między innymi układu komunikacyjnego, struktury przyrodniczej, suburbanizacji, zagospodarowania przestrzennego gmin. Równolegle prowadzone są także prace dotyczące fazy uwarunkowań rozwoju przestrzennego obszaru metropolitalnego. Mając powyższe na uwadze WBPP zwraca się z prośbą o udostępnienie danych zgodnie z załączoną tabelą oraz wypełnienie ankiety. Prosimy o przesłanie materiałów w terminie do 15 października 2008 r.
Zmieniony ( 13.05.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »