PROJEKT ZMIANY PZP WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
22.10.2008.
 Na podstawie art. 41. ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXI/491/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. przekazujmy do zaopiniowania i uzgodnienia projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Nieprzedstawienie na piśmie stanowiska w terminie do 19 grudnia uważa się za równoznaczne z wyrażeniem pozytywnej opinii. Załączony projekt zmiany Planu udostępniony został także w siedzibie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu (al. Niepodległości 18, Poznań, budynek C, II piętro, pokój 205) w godzinach 8.00 – 15.00.
        W ramach opiniowania przewidziano serię spotkań konsultacyjnych z projektantami zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Prezentacja projektu zmiany Planu ma na celu zapoznanie zainteresowanych z uwarunkowaniami, celami, zasadami i kierunkami zagospodarowania przestrzennego województwa do roku 2020 oraz umożliwienie dyskusji nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

  • 30.10. Piła (godz. 11.00, Delegatura Wlkp. Urzędu Wojewódzkiego al. Niepodległości 33/35);
  • 13.11. Kalisz (godz. 11.00, Starostwo Powiatowe, pl. św. Józefa 5);
  • 18.11. Konin (godz. 11.00, Delegatura Wlkp. Urzędu Wojewódzkiego, al. 1 Maja 7);
  • 03.12. Poznań (godz. 11.00, Wlkp. Urząd Wojewódzki, Sala Herbowa, al. Niepodległości 18).
       
Zmieniony ( 30.04.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »