WDRAŻANIE KONCEPCJI KORYTARZY EKOLOGICZNYCH W POLSCE
08.12.2008.
 W dniach 20 - 22 listopada 2008 r. w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce". Podczas konferencji zaprezentowane zostały wykłady przeszło 40 specjalistów z kraju i z zagranicy (m.in. z Austrii, Czech, Chorwacji, Holandii, Niemiec).
        Uczestnikami spotkania było 150 przedstawicieli instytucji tj.: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Infrastruktury, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, Wojewódzkie Biura Planowania Przestrzennego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz jej regionalne oddziały, Polskie Linie Kolejowe S.A., Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz dyrekcje regionalne Lasów Państwowych, uczelnie krajowe i jednostki badawcze, ekologiczne organizacje pozarządowe, firmy consultingowe.
        Poszczególne seminaria zwracały uwagę na pilną potrzebę przeciwdziałania fragmentacji środowiska w dobie dynamicznego rozwoju gospodarki oraz infrastruktury transportowej. Autorzy referatów zwracali uwagę, że dostępnym narzędziem w tym zakresie jest wyznaczanie sieci korytarzy ekologicznych, ich praktyczne wdrażanie do planów zagospodarowania przestrzennego oraz konieczność ich objęcia prawną lub administracyjną ochroną. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (WBPP) również wzięło aktywny udział w tej konferencji. W referacie pt. „Korytarze ekologiczne w strukturze województwa wielkopolskiego i Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego” zaprezentowano wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania sieci korytarzy ekologicznych poprzez ich wyróżnianie w opracowaniach planistycznych. WBPP podkreśliło jednocześnie długoletnią współpracę ze środowiskami naukowymi, organizacjami ekologicznymi i praktykami w definiowaniu korytarzy ekologicznych w Wielkopolsce. Podczas konferencji nastąpił przegląd zaawansowania prac nad wdrażaniem koncepcji korytarzy ekologicznych w poszczególnych regionach naszego kraju, dokonano jednocześnie porównania krajowej sytuacji w tym zakresie. Wszystkie zaprezentowane podczas konferencji referaty zamieszone zostaną w publikacji pokonferencyjnej, opracowywanej przez Organizatorów Konferencji.
Zmieniony ( 08.12.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »