III KONGRES URBANISTYKI POLSKIEJ
03.09.2009.
W dniach 3 - 4 września 2009 r. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu uczestniczyło w III Kongresie Urbanistyki Polskiej pt. „Nowa urbanistyka - nowa jakość życia”. Kongres dedykowany pamięci prof. Władysława Czarneckiego odbył się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej. Organizatorami Kongresu byli: Towarzystwo Urbanistów Polskich i Prezydent Miasta Poznania, zaś współorganizatorzy to: Ministerstwo Infrastruktury, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Związek Miast Polskich, Politechnika Poznańska.
        Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, mgr Marek Bryl w pierwszym dniu Uroczystości, podczas sesji plenarnej, wygłosił referat pt. „Wielkopolskie doświadczenia w planowaniu przestrzennym”. Wystąpieniu towarzyszyła wystawa, jaką WBPP przygotowało wraz z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Ze strony Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego ekspozycja nosiła tytuł „Planowanie regionalne w Wielkopolsce”. Zaprezentowano dziewięć laminowanych plansz, uwypuklających w sposób przekrojowy dorobek planistyczny z różnych lat działalności Biura o następującej tematyce: planowanie regionalne w Wielkopolsce, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego, środowisko przyrodnicze, rekreacja i komunikacja w planowaniu regionalnym, opracowania subregionalne oraz zastosowanie technik komputerowych w planowaniu regionalnym.
        Pracownicy Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego wzięli udział we wszystkich pięciu grupach tematycznych (panelach) Kongresu zatytułowanych: nowa doktryna urbanistyczna, przestrzeń zurbanizowana i rewitalizacja urbanistyczna, polityka miejska i zintegrowane zarządzanie, przyjazny transport i komunikacja, energia i ekourbanistyka. Podczas spotkania została także zaprezentowana Karta Przestrzeni Publicznej.

REFERAT DO POBRANIA

Zdjęcia z III Kongresu Urbanistyki umieszczono w dziale GALERIA

Zmieniony ( 15.09.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »