WIZYTA PRZEDSTAWICIELI MINISTERSTW BRANDENBURGII
14.10.2009.
 W dniu 14.10.2009 r. w odbyło się dwustronne spotkanie przedstawicieli ministerstw Brandenburgii do spraw międzynarodowych z reprezentantami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
        Jedno ze spotkań miało miejsce w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Uczestniczyli w nim: pani Annegret Hönig - Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Brandenburgii, pan Jerzy Krigier - Dyrektor Departamentu Transportu, pan Marceli Jakubowski - Departament Transportu (tłumaczenie), pan Jerzy Gładysiak - Dyrektor Departamentu Infrastruktury oraz przedstawiciele WBPP Poznań.
        Podczas spotkania dyskutowano nad sprawami kluczowymi dla województwa wielkopolskiego, dotyczącymi:
  • projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego,
    w tym obszarów problemowych,
  • założeń do Planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego,
  • możliwości aktywizacji turystycznej i gospodarczej Doliny Noteci,
  • uwarunkowań przestrzennych lokalizacji Kolei Dużych Prędkości w obszarze Wielkopolski oraz możliwości powiązania z siecią kolejową Niemiec,
  • uwarunkowań środowiska dla realizacji alternatywnych źródeł energii w Wielkopolsce,
  • rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i pokopalnianych w obszarach eksploatacji węgla brunatnego (na przykładzie możliwości rozwoju rekreacji w rejonie Konina).

        Uczestnicy podkreślili konieczność wymiany doświadczeń oraz współpracy w rozwiązywaniu zbieżnych, niejednokrotnie wspólnych problemów Wielkopolski i regionu partnerskiego Brandenburgii.
Zmieniony ( 15.10.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »