55 LAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W WIELKOPOLSCE
21.09.2010.
 W dniu 21 września 2010 r., w sali czerwonej Biblioteki Kórnickiej PAN w Pałacu Działyńskich w Poznaniu, odbyła się sesja naukowa pt. „Rola planowania regionalnego w zarządzaniu rozwojem przestrzennym”. Gospodarzem tego wydarzenia było Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Sesji naukowej towarzyszyła wystawa poświęcona dorobkowi planistycznemu Biura.
        Podczas uroczystości Pan Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski oraz Pan Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego a także dyrektorzy wojewódzkich biur planowania przestrzennego z wielu regionów i miast Polski złożyli podziękowania za pracę wszystkim pokoleniom planistów.
        Wojewoda Wielkopolski uhonorował najbardziej zasłużonych pracowników Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu odznaczeniami resortowymi Ministra Infrastruktury a Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył wyróżnienia w postaci odznaki honorowej „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Odznaczeni zostali wieloletni pracownicy WBPP, którzy w swojej pracy wykazują się największym zaangażowaniem, wybitną wiedzą oraz ponadprzeciętną kreatywnością.
        Referat inauguracyjny sesji przypadł w udziale Panu Wojciechowi Jankowiakowi – Wicemarszałkowi Województwa Wielkopolskiego. Pan Wojciech Jankowiak przedstawił w nim najważniejsze założenia uchwalonego w kwietniu br. „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego”. Zwrócił uwagę na spójność tego planu ze „Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego” oraz na umocowanie w dokumentach krajowych i europejskich. Wskazał także najważniejsze wyzwania stojące przed planistami w kontekście przemian cywilizacyjnych.
        Kolejne wystąpienia dotyczyły zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną. Wygłosili je wybitni naukowcy uczelni wyższych: prof. dr hab. Wanda Gaczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu) oraz prof. dr hab. Beata Raszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i we Wrocławiu).
        Informację na temat dwóch dokumentów planistycznych tj. „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku” oraz „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego” zaprezentowali: Pan Grzegorz Potrzebowski - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Pan Marek Bryl - Dyrektor Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Pan dr Feliks Pankau - Generalny Projektant Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, przedstawił informację na temat Planu, który w roku 2010 opracowany został w województwie pomorskim.
        Sesja naukowa zaprezentowała różne zagadnienia planowania regionalnego w ujęciu naukowym i praktycznym. Dorobek Biura w dziedzinie zastosowania nowoczesnych technik i planistycznych metod naukowych spotkał się z dużym uznaniem. Ciągłość planowania przestrzennego, podkreślana w wystąpieniu Pana Marszałka Wojciecha Jankowiaka, jest wyzwaniem dla kolejnych pokoleń urbanistów. Bogata tradycja i historia planowania regionalnego Wielkopolski oraz zaangażowanie nagrodzonych pracowników Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego powinna być, w opinii Marszałka, wzorem dla kolejnych pokoleń planistów.

Zdjęcia z sesji naukowej "55 lat planowania przestrzennego w Wielkopolsce" umieszczono w dziale GALERIA
Zmieniony ( 30.09.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »