WARSZTATY KRAJOBRAZOWE W ROKOSOWIE
12.06.2018.
 W dniach 7-8 czerwca b.r. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyły się warsztaty krajobrazowe poświęcone sporządzeniu audytu krajobrazowego, w którym udział wzięło blisko 40 osób, reprezentując 13 regionów.
Zmieniony ( 19.06.2018. )
Czytaj
 
WIELKOPOLSKA W KORYTARZACH TEN-T
24.04.2018.
 W dniach 28-29 listopada 2017 r. w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego Komisji Europejskiej ds. transportowych węzłów miejskich, regionów i makroregionów w kontekście Korytarzy Transportowych TEN-T Bałtyk-Adriatyk i Morze Północne-Bałtyk. WBPP sporządziło biuletyn informacyjny pod tytułem „Wielkopolska w korytarzach TEN-T” przedstawiający kluczową rolę Wielkopolski i miasta Poznania w funkcjonowaniu Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T oraz kompleksową informację o elementach infrastruktury transportowej województwa objętych siecią TEN-T, a także o zakończonych, wykonywanych i planowanych inwestycjach zwiększających przepustowość sieci oraz dostępność komunikacyjną Wielkopolski.
Zmieniony ( 04.05.2018. )
Czytaj
 
AUDYT KRAJOBRAZOWY DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
23.04.2018.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w 2017 roku formalnie rozpoczęło prace nad sporządzeniem audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego na mocy uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1575/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. Została również powołana Rada Naukowa Audytu Krajobrazowego dla Województwa Wielkopolskiego, która pełni rolę ciała doradczo-konsultacyjnego na wszystkich etapach sporządzania dokumentu.
Zmieniony ( 04.05.2018. )
Czytaj
 
AKTUALIZACJA PLANU TRANSPORTOWEGO DLA WOJ. WIELKOPOLSKIEGO 2020
14.03.2018.
 Uchwałą Nr 4892/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął aktualizację „Planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku”. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią oraz dokumentacją strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zmieniony ( 14.03.2018. )
Czytaj
 
POTENCJAŁ I AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W WLKP
28.06.2017.
 Przedmiotem opracowania wykonanego w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu w 2016 r. była próba oceny potencjału i aktywności inwestycyjnej gmin Wielkopolski, a także zbadanie czynników wpływających na rozwój gospodarczy JST z uwzględnieniem ich zróżnicowania przestrzennego. W opracowaniu zastosowano innowacyjne metody badawcze, które w sposób obiektywny umożliwiły przeanalizowanie zjawisk i zachodzących procesów, m.in. interpretacji wyników dokonano przy pomocy tzw. magicznego kwadrantu Gartnera.
Zmieniony ( 28.06.2017. )
Czytaj
 
<<  < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  >  >>