NOWA PROPOZYCJA OKREŚLENIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH I ICH GRANIC
18.04.2017.
 Podczas Konferencji w dniu 30 listopada 2016 r., a także w trybie odrębnych spotkań, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyrazili opinie i sformułowali wnioski dotyczące propozycji wyznaczenia obszarów funkcjonalnych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, biorąc pod uwagę wnioski i uwagi zawarte w przedstawionych opiniach, postanowił rozszerzyć analizy dotyczące występowania szczególnych zjawisk z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych oraz zasad i kryteriów delimitacji obszarów funkcjonalnych.
Zmieniony ( 18.04.2017. )
Czytaj
 
KONFERENCJA: "ŚWIADCZENIA EKOSYSTEMÓW W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM"
30.03.2017.
 Tematyka świadczeń ekosystemów (usług ekosystemowych) coraz śmielej wkracza w praktykę zarządzania środowiskiem, planowania przestrzennego i ochrony przyrody. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie sfery politycznej tym zagadnieniem. Przy Komisji Europejskiej działa Grupa Robocza ds. Rozpoznania i Oceny Ekosystemów i ich Świadczeń, a w Polsce na poziomie ogólnokrajowym zrealizowano dwa duże projekty pod auspicjami Ministerstwa Środowiska.

13 czerwca 2017 r. odbędzie się konferencja, będąca okazją do zapoznania się z tym nowym podejściem, w którym argumentację za ochroną środowiska wyrażoną sformułowaniem "przyroda ważna sama w sobie" zastępuje się prezentowaniem konkretnych korzyści dla człowieka wynikających z funkcjonowania ekosystemów.
Zmieniony ( 30.03.2017. )
Czytaj
 
AUDYT KRAJOBRAZOWY DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
13.03.2017.
 Na mocy uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1575/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego zostało zobligowane do wykonania tego opracowania.
W prasie regionalnej zamieszczone zostało obwieszczenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w którym zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego.
Zmieniony ( 13.03.2017. )
Czytaj
 
PROPOZYCJA OKREŚLENIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH I ICH GRANIC
30.11.2016.
 W dniu 30 listopada 2016 r., w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, odbyła się konferencja „Propozycja określenia obszarów funkcjonalnych i ich granic o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym”.

Gospodarzem Konferencji był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego.
Zmieniony ( 14.04.2017. )
Czytaj
 
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE DLA WOJ. WIELKOPOLSKIEGO
03.10.2016.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu prezentuje publikację pt. „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa wielkopolskiego” zrealizowaną we współpracy z „Bogucki Wydawnictwo Naukowe”.
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa wielkopolskiego to kompendium wiedzy na temat środowiska i jego poszczególnych komponentów, przygotowane na potrzeby planowania przestrzennego. Stanowi ono niezbędny punkt wyjścia do sporządzenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego” oraz innych dokumentów realizowanych na szczeblu regionalnym. Pełna wiedza o środowisku, jego zasobach przyrodniczych i kulturowych pozwala na podjęcie działań na rzecz zachowania jego walorów i utrzymania równowagi przyrodniczej, a także ustalenia zasad racjonalnej gospodarki zasobami środowiska.
Zmieniony ( 05.10.2016. )
Czytaj
 
<<  < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  >  >>