OPINIOWANIE I UZGADNIANIE PROJEKTU PZPWW WIELKOPOLSKA 2020+
31.05.2017.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu informuje, że w dniu 31 maja 2017 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), skierował do zaopiniowania i uzgodnienia przez właściwe organy i instytucje projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania oraz prognozę oddziaływania na środowisko.
Zmieniony ( 09.06.2017. )
Czytaj
 
KONFERENCJA: "ŚWIADCZENIA EKOSYSTEMÓW W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM"
05.06.2017.
 Konferencja „Świadczenia ekosystemów w planowaniu przestrzennym” odbędzie się 13.06.2017 r godz. 9:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego, al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Konferencja będzie okazją do zapoznania się z nowym podejściem w zarządzaniu środowiskiem, w którym argumentację za jego ochroną wyrażoną sformułowaniem „przyroda ważna sama w sobie” zastępuje się prezentowaniem konkretnych korzyści dla człowieka wynikających z funkcjonowania ekosystemów.
Zmieniony ( 05.06.2017. )
Czytaj
 
NOWA PROPOZYCJA OKREŚLENIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH I ICH GRANIC
16.05.2017.
 W dniu 16 maja 2017 r., w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, odbyła się konferencja „Nowa propozycja dotycząca określenia obszarów funkcjonalnych i ich granic na terenie województwa wielkopolskiego”.
Konferencja stanowiła kontynuację procedury rozpoczętej w 2016 r., związanej z przedstawieniem przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego propozycji określenia obszarów funkcjonalnych na terenie województwa wielkopolskiego. W związku z licznymi opiniami i wnioskami przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wyrażonymi podczas pierwszej Konferencji w dniu 30 listopada 2016 r., a także w trybie odrębnych spotkań, Samorząd Województwa Wielkopolskiego postanowił rozszerzyć analizy dotyczące występowania szczególnych zjawisk z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych oraz zasad i kryteriów delimitacji obszarów funkcjonalnych.
Zmieniony ( 19.05.2017. )
Czytaj
 
NOWA PROPOZYCJA OKREŚLENIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH I ICH GRANIC
18.04.2017.
 Podczas Konferencji w dniu 30 listopada 2016 r., a także w trybie odrębnych spotkań, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego wyrazili opinie i sformułowali wnioski dotyczące propozycji wyznaczenia obszarów funkcjonalnych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, biorąc pod uwagę wnioski i uwagi zawarte w przedstawionych opiniach, postanowił rozszerzyć analizy dotyczące występowania szczególnych zjawisk z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych oraz zasad i kryteriów delimitacji obszarów funkcjonalnych.
Zmieniony ( 18.04.2017. )
Czytaj
 
KONFERENCJA: "ŚWIADCZENIA EKOSYSTEMÓW W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM"
30.03.2017.
 Tematyka świadczeń ekosystemów (usług ekosystemowych) coraz śmielej wkracza w praktykę zarządzania środowiskiem, planowania przestrzennego i ochrony przyrody. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie sfery politycznej tym zagadnieniem. Przy Komisji Europejskiej działa Grupa Robocza ds. Rozpoznania i Oceny Ekosystemów i ich Świadczeń, a w Polsce na poziomie ogólnokrajowym zrealizowano dwa duże projekty pod auspicjami Ministerstwa Środowiska.

13 czerwca 2017 r. odbędzie się konferencja, będąca okazją do zapoznania się z tym nowym podejściem, w którym argumentację za ochroną środowiska wyrażoną sformułowaniem "przyroda ważna sama w sobie" zastępuje się prezentowaniem konkretnych korzyści dla człowieka wynikających z funkcjonowania ekosystemów.
Zmieniony ( 30.03.2017. )
Czytaj
 
<<  < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  >  >>