AUDYT KRAJOBRAZOWY DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
13.03.2017.
 Na mocy uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1575/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego oraz wyznaczenia jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego zostało zobligowane do wykonania tego opracowania.
W prasie regionalnej zamieszczone zostało obwieszczenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w którym zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzenia audytu krajobrazowego dla województwa wielkopolskiego.
Zmieniony ( 13.03.2017. )
Czytaj
 
PROPOZYCJA OKREŚLENIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH I ICH GRANIC
30.11.2016.
 W dniu 30 listopada 2016 r., w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, odbyła się konferencja „Propozycja określenia obszarów funkcjonalnych i ich granic o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym”.

Gospodarzem Konferencji był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak. Spotkanie zorganizowane zostało przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego.
Zmieniony ( 14.04.2017. )
Czytaj
 
OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE DLA WOJ. WIELKOPOLSKIEGO
03.10.2016.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu prezentuje publikację pt. „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa wielkopolskiego” zrealizowaną we współpracy z „Bogucki Wydawnictwo Naukowe”.
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla województwa wielkopolskiego to kompendium wiedzy na temat środowiska i jego poszczególnych komponentów, przygotowane na potrzeby planowania przestrzennego. Stanowi ono niezbędny punkt wyjścia do sporządzenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego” oraz innych dokumentów realizowanych na szczeblu regionalnym. Pełna wiedza o środowisku, jego zasobach przyrodniczych i kulturowych pozwala na podjęcie działań na rzecz zachowania jego walorów i utrzymania równowagi przyrodniczej, a także ustalenia zasad racjonalnej gospodarki zasobami środowiska.
Zmieniony ( 05.10.2016. )
Czytaj
 
WOJEWÓDZKA KOMISJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA
25.11.2015.
 Na mocy Zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 45/2015 z dnia 20 listopada 2015 r., ustalony został nowy regulamin pracy Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz powołany nowy skład osobowy. W skład Komisji zasiedli znamienici przedstawiciele środowisk naukowych, stowarzyszeń branżowych, samorządów zawodowych. Są to: prof. UAM dr hab. Andrzej Macias, prof. zw. dr hab. Jan Przybyłek (UAM), prof. zw. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (UAM), Bogdan Bresch (SITK RP), Elżbieta Janus (MPU), Jan Kłysz (Starostwo Powiatowe w Kaliszu), Teresa Palacz (Poznański Ośrodek Narodowego Instytutu Dziedzictwa), Stefan Wojciechowski (SARP Oddział Poznań), Iwona Ludwiczak (TUP Oddział Poznań) oraz fachowcy i specjaliści w dziedzinie planowania przestrzennego: Tomira Łęska – Oleszak, Maria Mielcarek – Cielewicz i Stefan Dutkowiak.
Zmieniony ( 01.12.2015. )
Czytaj
 
60-LECIE SŁUŻB PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W WIELKOPOLSCE
08.06.2015.
 W 2015 roku mija 60 lat od utworzenia służb planowania przestrzennego w Wielkopolsce i rozpoczęcia powojennej historii planowania rozwoju województwa. W ramach obchodów rocznicy zapraszamy na konferencję „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jako instrument planowania i koordynacji rozwoju regionu”, która odbędzie się 10 czerwca 2015 r w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Zmieniony ( 08.06.2015. )
Czytaj
 
<<  < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  >  >>