ZASADY I KRYTERIA WYZNACZANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH
08.05.2015.
 „Zasady i kryteria wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim” to dokument wdrożeniowy zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Przygotowany został przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Zmieniony ( 12.05.2015. )
Czytaj
 
STUDIUM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU W POM
09.04.2015.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu prezentuje opracowanie pt. "Studium ochrony i kształtowania krajobrazu w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym" wraz z folderem informacyjnym. W opracowaniu przedstawiono podział krajobrazu na jednostki krajobrazowe, które zostały szczegółowo opisane i przedstawione na załącznikach graficznych. Wskazano również najważniejsze zasady ochrony i kształtowania dla poszczególnych typów krajobrazu. Zapraszamy do lektury w dziale OPRACOWANIA.
Zmieniony ( 03.06.2015. )
 
PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
18.02.2015.
 „Działając zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zmieniony ( 18.02.2015. )
Czytaj
 
POTENCJAŁ ROZWOJOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
08.10.2014.
 „W dniu 8 października 2014 r., w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, w godzinach 9.30 - 14.30 odbyła się konferencja pt. POTENCJAŁ ROZWOJOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Organizatorami wydarzenia był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (WBPP). Konferencję otworzył i słowo wstępne wygłosił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak.

Gościem Specjalnym konferencji był Pan Chi-Young Chen, Dyrektor Działu Gospodarczego Przedstawicielstwa Tajwanu w Polsce. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na wysoki potencjał rozwoju współpracy pomiędzy województwem wielkopolskim i Tajwanem.
Zmieniony ( 14.10.2014. )
Czytaj
 
POTENCJAŁ ROZWOJOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
01.10.2014.
 „Serdecznie zapraszamy na konferencję pt. POTENCJAŁ ROZWOJOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, która odbędzie się 8 października 2014 r., w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, w godzinach 9.30 - 14.30. Organizatorami wydarzenia są: Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (WBPP). Jako Gość Specjalny konferencji wystąpi Pan Chi-Young Chen – przedstawiciel Republiki Chińskiej (Tajwanu) w Polsce.
Zmieniony ( 06.10.2014. )
Czytaj
 
<<  < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  >  >>