ZASADY I KRYTERIA WYZNACZANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH
06.03.2014.
 „Zasady i kryteria wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie wielkopolskim” to dokument wdrożeniowy zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Przygotowany został przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Zmieniony ( 06.03.2014. )
Czytaj
 
PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
27.09.2013.
 „Zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania uwag i wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa wielkopolskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Zmieniony ( 27.09.2013. )
Czytaj
 
GDZIE KOŃCZY SIĘ MIASTO?
20.05.2013.
 „Gdzie kończy się miasto? Planowanie przestrzenne na terenach podmiejskich” – to temat konferencji organizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wraz z Platformą Podmiejskich Regionów Europejskich „PURPLE”, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego.
Konferencja umożliwi, w międzynarodowym gronie ekspertów, wymianę doświadczeń i poglądów dotyczących rozwoju terenów podmiejskich. Specyfika występujących tam problemów i zjawisk jest charakterystyczna dla wielu europejskich regionów, w tym także Wielkopolski.
Zmieniony ( 11.06.2013. )
Czytaj
 
WIELKOPOLSKA W SIECI "PURPLE"
10.10.2012.
 W dniu 9 października 2012 roku, podczas XVI Zgromadzenia Ogólnego Sieci PURPLE w Brukseli, Wielkopolska przystąpiła do Platformy Podmiejskich Regionów Europejskich „PURPLE”. Porozumienie pomiędzy Siecią „PURPLE” a Wielkopolską, zostało podpisane przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Wojciecha Jankowiaka. Zadania z zakresu działalności Sieci PURPLE, w imieniu Wielkopolski, wykonuje Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.
Zmieniony ( 29.10.2012. )
 
KONCEPCJA KOLEI METROPOLITALNEJ NA KONFERENCJI W SZRENIAWIE
15.06.2012.
 Pracownicy Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu (WBPP) uczestniczyli w dniu 22 maja 2012 r. w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. „Rewitalizacja linii kolejowych i włączenie ich do obsługi aglomeracji” w Szreniawie. Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji w Poznaniu (SITK) oraz Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Zmieniony ( 15.06.2012. )
Czytaj
 
<<  < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  >  >>