PRACE NAD KPZK
18.03.2009.
Postulaty samorządu województwa wielkopolskiego składane w trakcie prac nad przygotowaniem projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju:

Wnioski WLKP do KPZK z 16 lipca 2008

Zestawienie wniosków WLKP do KPZK z 11 grudnia 2008

Zmieniony ( 04.07.2011. )
 
ENERGETYKA ATOMOWA W WIELKOPOLSCE SZANSĄ NA ROZWÓJ?
14.01.2009.
 W dniu 02.II.2009r. w godzinach 10.00 - 15.00, w Poznaniu w siedzibie PAN przy ul. Wieniawskiego 17/19, odbędzie się konferencja pt. „Energetyka atomowa w Wielkopolsce szansą na rozwój?”. Organizatorami konferencji są: Pan Adam Szejnfeld - Wiceminister Gospodarki, Pan Mieczysław Augustyn - Senator RP oraz Pan Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Udział w konferencji potwierdzili eksperci w zakresie energii jądrowej z kraju oraz zagranicy.
Zmieniony ( 05.02.2009. )
Czytaj
 
WDRAŻANIE KONCEPCJI KORYTARZY EKOLOGICZNYCH W POLSCE
08.12.2008.
 W dniach 20 - 22 listopada 2008 r. w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce". Podczas konferencji zaprezentowane zostały wykłady przeszło 40 specjalistów z kraju i z zagranicy (m.in. z Austrii, Czech, Chorwacji, Holandii, Niemiec).
Zmieniony ( 08.12.2008. )
Czytaj
 
ROK KLIMATU I ŚRODOWISKA POZNAŃ 2008
01.12.2008.
 W ramach obchodów „Roku Klimatu i Środowiska Poznań 2008” oraz z okazji Konferencji ONZ, została zorganizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wystawa pt. „Ochrona środowiska przyrodniczego w planach zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego i obszarów miasta Poznania”, do której wzięcia zaproszone zostało między innymi Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.
Zmieniony ( 01.03.2017. )
Czytaj
 
PROJEKT ZMIANY PZP WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
22.10.2008.
 Na podstawie art. 41. ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXI/491/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. przekazujmy do zaopiniowania i uzgodnienia projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Nieprzedstawienie na piśmie stanowiska w terminie do 19 grudnia uważa się za równoznaczne z wyrażeniem pozytywnej opinii. Załączony projekt zmiany Planu udostępniony został także w siedzibie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu (al. Niepodległości 18, Poznań, budynek C, II piętro, pokój 205) w godzinach 8.00 – 15.00.
Zmieniony ( 30.04.2010. )
Czytaj
 
<<  < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  >  >>