AUDYT KRAJOBRAZOWY DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
23.04.2018.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w 2017 roku formalnie rozpoczęło prace nad sporządzeniem audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego na mocy uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1575/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. Została również powołana Rada Naukowa Audytu Krajobrazowego dla Województwa Wielkopolskiego, która pełni rolę ciała doradczo-konsultacyjnego na wszystkich etapach sporządzania dokumentu.
Zmieniony ( 04.05.2018. )
Czytaj
 
AKTUALIZACJA PLANU TRANSPORTOWEGO DLA WOJ. WIELKOPOLSKIEGO 2020
14.03.2018.
 Uchwałą Nr 4892/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął aktualizację „Planu transportowego dla województwa wielkopolskiego w perspektywie 2020 roku”. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią oraz dokumentacją strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zmieniony ( 14.03.2018. )
Czytaj
 
POTENCJAŁ I AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH W WLKP
28.06.2017.
 Przedmiotem opracowania wykonanego w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu w 2016 r. była próba oceny potencjału i aktywności inwestycyjnej gmin Wielkopolski, a także zbadanie czynników wpływających na rozwój gospodarczy JST z uwzględnieniem ich zróżnicowania przestrzennego. W opracowaniu zastosowano innowacyjne metody badawcze, które w sposób obiektywny umożliwiły przeanalizowanie zjawisk i zachodzących procesów, m.in. interpretacji wyników dokonano przy pomocy tzw. magicznego kwadrantu Gartnera.
Zmieniony ( 28.06.2017. )
Czytaj
 
OPINIOWANIE I UZGADNIANIE PROJEKTU PZPWW WIELKOPOLSKA 2020+
31.05.2017.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu informuje, że w dniu 31 maja 2017 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego, działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), skierował do zaopiniowania i uzgodnienia przez właściwe organy i instytucje projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+ wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania oraz prognozę oddziaływania na środowisko.
Zmieniony ( 09.06.2017. )
Czytaj
 
KONFERENCJA: "ŚWIADCZENIA EKOSYSTEMÓW W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM"
05.06.2017.
 Konferencja „Świadczenia ekosystemów w planowaniu przestrzennym” odbędzie się 13.06.2017 r godz. 9:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego, al. Niepodległości 34 w Poznaniu. Konferencja będzie okazją do zapoznania się z nowym podejściem w zarządzaniu środowiskiem, w którym argumentację za jego ochroną wyrażoną sformułowaniem „przyroda ważna sama w sobie” zastępuje się prezentowaniem konkretnych korzyści dla człowieka wynikających z funkcjonowania ekosystemów.
Zmieniony ( 05.06.2017. )
Czytaj
 
<<  < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  >  >>