RAPORT O STANIE ZAGOSPODAROWANIA I ROZWOJU WOJ. WIELKOPOLSKIEGO
23.01.2020.
 RAPORT O STANIE ZAGOSPODAROWANIA I ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2019 jest kontynuacją opracowań sporządzonych w latach 2006, 2001 i 2014 w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu.
Okresowy monitoring zachodzących zmian jest podstawą prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej i ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji związanych z dalszym rozwojem regionu. Kompleksowa wiedza o stanie zagospodarowania przestrzeni i gospodarce województwa stanowi także podstawę optymalnego zarządzania środkami publicznymi, w tym m.in. funduszami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W RAPORCIE przestawiono w sposób syntetyczny najważniejsze elementy składające się na obraz województwa wielkopolskiego uwzględniając zróżnicowanie wewnątrzregionalne oraz oceniając ich atrakcyjność na tle kraju. Obecna edycja obejmuje lata 2013-2017 i wzbogacona została o tematykę związaną z rewitalizacją.
Zmieniony ( 23.01.2020. )
Czytaj
 
LESZCZYŃSKI OBSZAR FUNKCJONALNY [LOF]
25.09.2019.
 Samorząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. przyjął Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+, którego elementem są obszary funkcjonalne, w tym obszary funkcjonalne miast subregionalnych.
Zmieniony ( 27.09.2019. )
Czytaj
 
PRZEPŁYWY LUDNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM W 2016
18.07.2019.
 PRZEPŁYWY LUDNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM W 2016 DLA MIASTA METROPOLITALNEGO POZNANIA
Badania Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu pn. „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku” wykazały, że stolica Wielkopolski jest 3 miastem w kraju, o największej liczbie osób dojeżdżających do pracy. Dojazdy do pracy w przeważającej części obejmowały swoim zasięgiem obszar województwa wielkopolskiego oraz w niewielkim zakresie dojeżdżających spoza regionu.
Zmieniony ( 27.09.2019. )
Czytaj
 
PZPWW - Wielkopolska 2020+ wraz z PZPPOM
13.06.2019.
 W dniu 25 marca 2019 r. Uchwałą Nr V/70/19, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego jest najważniejszym dokumentem Samorządu Województwa Wielkopolskiego określającym politykę przestrzenną w granicach administracyjnych regionu, w tym dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. Plan określa model rozwoju przestrzennego, cele polityki przestrzennej i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a także zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych.
Zmieniony ( 13.06.2019. )
Czytaj
 
EUROPEJSKA SIEĆ REGIONÓW PODMIEJSKICH PURPLE
05.04.2019.
 Samorządowcy podpisali Kartę regionów podmiejskich.

Europejska Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE została założona w 2004 roku. W jej skład wchodzi obecnie 9 regionów: Brandenburgia, Flandria, Frankfurt nad Menem, Mazowsze, MHAL (Maastricht/Heerlen, Hasselt, Aachen, and Liège), Południowo-Wschodnia Anglia, Południowe Morawy, West Midlands oraz Wielkopolska.

W dniach 25-26 marca 2019 r. przedstawiciel Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu brał udział w dwudniowym posiedzeniu grupy roboczej PURPLE w Brukseli. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z transportem podmiejskim, przewodniczył jej Sekretarz Generalny Sieci, Pan Vincent O'Connell. Spotkanie rozpoczął reprezentant Południowych Moraw, w posiedzeniu uczestniczyli także, poza Wielkopolską, delegaci Brandenburgii i Frankfurtu nad Menem.
Zmieniony ( 05.04.2019. )
Czytaj
 
<<  < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  >  >>