PZPWW - Wielkopolska 2020+ wraz z PZPPOM
13.06.2019.
 W dniu 25 marca 2019 r. Uchwałą Nr V/70/19, Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego jest najważniejszym dokumentem Samorządu Województwa Wielkopolskiego określającym politykę przestrzenną w granicach administracyjnych regionu, w tym dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. Plan określa model rozwoju przestrzennego, cele polityki przestrzennej i kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa oraz rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a także zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych.
Zmieniony ( 13.06.2019. )
Czytaj
 
EUROPEJSKA SIEĆ REGIONÓW PODMIEJSKICH PURPLE
05.04.2019.
 Samorządowcy podpisali Kartę regionów podmiejskich.

Europejska Sieć Regionów Podmiejskich PURPLE została założona w 2004 roku. W jej skład wchodzi obecnie 9 regionów: Brandenburgia, Flandria, Frankfurt nad Menem, Mazowsze, MHAL (Maastricht/Heerlen, Hasselt, Aachen, and Liège), Południowo-Wschodnia Anglia, Południowe Morawy, West Midlands oraz Wielkopolska.

W dniach 25-26 marca 2019 r. przedstawiciel Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu brał udział w dwudniowym posiedzeniu grupy roboczej PURPLE w Brukseli. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z transportem podmiejskim, przewodniczył jej Sekretarz Generalny Sieci, Pan Vincent O'Connell. Spotkanie rozpoczął reprezentant Południowych Moraw, w posiedzeniu uczestniczyli także, poza Wielkopolską, delegaci Brandenburgii i Frankfurtu nad Menem.
Zmieniony ( 05.04.2019. )
Czytaj
 
WARSZTATY KRAJOBRAZOWE W ROKOSOWIE
12.06.2018.
 W dniach 7-8 czerwca b.r. w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie odbyły się warsztaty krajobrazowe poświęcone sporządzeniu audytu krajobrazowego, w którym udział wzięło blisko 40 osób, reprezentując 13 regionów.
Zmieniony ( 19.06.2018. )
Czytaj
 
WIELKOPOLSKA W KORYTARZACH TEN-T
24.04.2018.
 W dniach 28-29 listopada 2017 r. w Poznaniu odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego Komisji Europejskiej ds. transportowych węzłów miejskich, regionów i makroregionów w kontekście Korytarzy Transportowych TEN-T Bałtyk-Adriatyk i Morze Północne-Bałtyk. WBPP sporządziło biuletyn informacyjny pod tytułem „Wielkopolska w korytarzach TEN-T” przedstawiający kluczową rolę Wielkopolski i miasta Poznania w funkcjonowaniu Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T oraz kompleksową informację o elementach infrastruktury transportowej województwa objętych siecią TEN-T, a także o zakończonych, wykonywanych i planowanych inwestycjach zwiększających przepustowość sieci oraz dostępność komunikacyjną Wielkopolski.
Zmieniony ( 04.05.2018. )
Czytaj
 
AUDYT KRAJOBRAZOWY DLA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
23.04.2018.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w 2017 roku formalnie rozpoczęło prace nad sporządzeniem audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego na mocy uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1575/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. Została również powołana Rada Naukowa Audytu Krajobrazowego dla Województwa Wielkopolskiego, która pełni rolę ciała doradczo-konsultacyjnego na wszystkich etapach sporządzania dokumentu.
Zmieniony ( 04.05.2018. )
Czytaj
 
<<  < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  >  >>