OGRANICZENIE CZASU PRACY WBPP POZNAŃ
30.03.2020.
 Informujemy, że od poniedziałku 1 czerwca, w trosce o zdrowie wszystkich naszych Klientów, a także pracowników Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, wprowadzamy zmiany w funkcjonowaniu Biura.

Jeśli jednak istnieje potrzeba osobistego dostarczenia dokumentów do Biura, to te będą przyjmowane wyłącznie w holu głównym WUW w Poznaniu w godzinach od 8:00-14:30.

Zachęcamy jednak głównie do kontaktu telefonicznego lub z pomocą poczty elektronicznej.
Zmieniony ( 25.05.2020. )
 
WSPÓLNA KONCEPCJA PRZYSZŁOŚCI DLA POLSKO-NIEMIECKIEGO OBSZARU POWIĄZAŃ
13.02.2020.
 Wspólna Koncepcja Przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań jest wizją planistyczno-przestrzenną, okre­ślającą jak powinien wyglądać obszar po obu stronach Odry i Nysy Łużyckiej w 2030 roku. Dokument, nad którym prace rozpoczęto w 2014 roku, został opracowany przez Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko-Niemieckiej Komisji Mię­dzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej (w skrócie Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Prze­strzennej) i stanowi wkład do realizacji porozumień o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami.
Zmieniony ( 13.02.2020. )
Czytaj
 
RAPORT O STANIE ZAGOSPODAROWANIA I ROZWOJU WOJ. WIELKOPOLSKIEGO
23.01.2020.
 RAPORT O STANIE ZAGOSPODAROWANIA I ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2019 jest kontynuacją opracowań sporządzonych w latach 2006, 2001 i 2014 w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu.
Okresowy monitoring zachodzących zmian jest podstawą prowadzenia racjonalnej polityki przestrzennej i ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji związanych z dalszym rozwojem regionu. Kompleksowa wiedza o stanie zagospodarowania przestrzeni i gospodarce województwa stanowi także podstawę optymalnego zarządzania środkami publicznymi, w tym m.in. funduszami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W RAPORCIE przestawiono w sposób syntetyczny najważniejsze elementy składające się na obraz województwa wielkopolskiego uwzględniając zróżnicowanie wewnątrzregionalne oraz oceniając ich atrakcyjność na tle kraju. Obecna edycja obejmuje lata 2013-2017 i wzbogacona została o tematykę związaną z rewitalizacją.
Zmieniony ( 23.01.2020. )
Czytaj
 
LESZCZYŃSKI OBSZAR FUNKCJONALNY [LOF]
25.09.2019.
 Samorząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. przyjął Plan zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020+, którego elementem są obszary funkcjonalne, w tym obszary funkcjonalne miast subregionalnych.
Zmieniony ( 27.09.2019. )
Czytaj
 
PRZEPŁYWY LUDNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM W 2016
18.07.2019.
 PRZEPŁYWY LUDNOŚCI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM W 2016 DLA MIASTA METROPOLITALNEGO POZNANIA
Badania Głównego Urzędu Statystycznego w Poznaniu pn. „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku” wykazały, że stolica Wielkopolski jest 3 miastem w kraju, o największej liczbie osób dojeżdżających do pracy. Dojazdy do pracy w przeważającej części obejmowały swoim zasięgiem obszar województwa wielkopolskiego oraz w niewielkim zakresie dojeżdżających spoza regionu.
Zmieniony ( 27.09.2019. )
Czytaj
 
<<  < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna  >  >>