AKTUALIZACJA PZPW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
10.03.2008.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, działając na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1540 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXI/491/05 z dnia 28 lutego 2005 r., przystąpiło do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.
Zmieniony ( 29.04.2008. )
Czytaj
 
<<  < poprzednia 11 następna  >  >>