WDRAŻANIE KONCEPCJI KORYTARZY EKOLOGICZNYCH W POLSCE
08.12.2008.
 W dniach 20 - 22 listopada 2008 r. w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży odbyła się międzynarodowa konferencja pt. "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce". Podczas konferencji zaprezentowane zostały wykłady przeszło 40 specjalistów z kraju i z zagranicy (m.in. z Austrii, Czech, Chorwacji, Holandii, Niemiec).
Zmieniony ( 08.12.2008. )
Czytaj
 
ROK KLIMATU I ŚRODOWISKA POZNAŃ 2008
01.12.2008.
 W ramach obchodów „Roku Klimatu i Środowiska Poznań 2008” oraz z okazji Konferencji ONZ, została zorganizowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wystawa pt. „Ochrona środowiska przyrodniczego w planach zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego i obszarów miasta Poznania”, do której wzięcia zaproszone zostało między innymi Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu.
Zmieniony ( 01.03.2017. )
Czytaj
 
PROJEKT ZMIANY PZP WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
22.10.2008.
 Na podstawie art. 41. ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXI/491/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. przekazujmy do zaopiniowania i uzgodnienia projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Nieprzedstawienie na piśmie stanowiska w terminie do 19 grudnia uważa się za równoznaczne z wyrażeniem pozytywnej opinii. Załączony projekt zmiany Planu udostępniony został także w siedzibie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu (al. Niepodległości 18, Poznań, budynek C, II piętro, pokój 205) w godzinach 8.00 – 15.00.
Zmieniony ( 30.04.2010. )
Czytaj
 
POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY - TABELA I ANKIETA
02.09.2008.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, zgodnie z art.39 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz Uchwałą Nr XXV/405/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 września 2004 r. prowadzi prace planistyczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Obecnie trwają prace analityczne dotyczące między innymi układu komunikacyjnego, struktury przyrodniczej, suburbanizacji, zagospodarowania przestrzennego gmin. Równolegle prowadzone są także prace dotyczące fazy uwarunkowań rozwoju przestrzennego obszaru metropolitalnego. Mając powyższe na uwadze WBPP zwraca się z prośbą o udostępnienie danych zgodnie z załączoną tabelą oraz wypełnienie ankiety. Prosimy o przesłanie materiałów w terminie do 15 października 2008 r.
Zmieniony ( 13.05.2010. )
 
ERASMUS MUNDUS
02.07.2008.
 W dniu 26.06.2008r. w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu odbyło się spotkanie pracowników biura ze studentami programu Erasmus Mundus. Seminarium to stanowiło element cyklicznych wizyt składanych w WBPP w Poznaniu w ramach tego samego programu już od trzech lat. Tegorocznymi uczestnikami spotkania była czterdziestoosobowa grupa studentów pochodzących z Australii, Bangladeszu, Brazylii, Chin, Etiopii, Ghany, Indii, Indonezji, Iraku, Iranu, Irlandii, Jemenu, Kenii, Malezji, Meksyku, Zimbabwe.
Zmieniony ( 02.07.2008. )
Czytaj
 
<<  < poprzednia 11 12 13 14 następna  >  >>