ERASMUS MUNDUS
02.07.2008.
 W dniu 26.06.2008r. w Wielkopolskim Biurze Planowania Przestrzennego w Poznaniu odbyło się spotkanie pracowników biura ze studentami programu Erasmus Mundus. Seminarium to stanowiło element cyklicznych wizyt składanych w WBPP w Poznaniu w ramach tego samego programu już od trzech lat. Tegorocznymi uczestnikami spotkania była czterdziestoosobowa grupa studentów pochodzących z Australii, Bangladeszu, Brazylii, Chin, Etiopii, Ghany, Indii, Indonezji, Iraku, Iranu, Irlandii, Jemenu, Kenii, Malezji, Meksyku, Zimbabwe.
Zmieniony ( 02.07.2008. )
Czytaj
 
POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY
10.03.2008.
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła pojęcie obszaru metropolitalnego. Zgodnie z ustawą jest to obszar wielkiego miasta i funkcjonalnie z nim powiązanego bezpośredniego otoczenia. Dla obszaru metropolitalnego sporządza się plan zagospodarowania obszaru metropolitalnego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W związku z przystąpieniem do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego zaistniała potrzeba wyznaczenia granic obszaru metropolitalnego. W 2006 r. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu podjęło prace nad delimitacją Poznańskiego Obszaru metropolitalnego. W dziale opracowania znajduje się synteza delimitacji POM pozwalająca zapoznać się z przyjętymi zasadami i kryteriami, na podstawie, których wyznaczono granicę obszaru metropolitalnego.
Zmieniony ( 29.04.2008. )
 
AKTUALIZACJA PZPW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
10.03.2008.
 Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, działając na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1540 z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXI/491/05 z dnia 28 lutego 2005 r., przystąpiło do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego.
Zmieniony ( 29.04.2008. )
Czytaj
 
<<  < poprzednia 11 12 13 następna  >  >>