STUDIUM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM

Tekst opracowania

Aneksy nr 1 i 2

Aneks nr 3 - Mapy wg gmin

Aneks nr 4 - mapy wg jednostek krajobrazowych

Folder informacyjny